Darmowa wysyłka Darmowy zwrot w 30 dniWysyłka w 24h

Zwroty/reklamacje

Zwroty/reklamacje

REKLAMACJE

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów możesz złożyć w następujący sposób:

pisemnie na adres: Bemit Sp. z o.o. ul. Nowozachęty 10 41-407 Imielin;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bemit.pl

By proces reklamacyjny przebiegał prawidłowo proszę o zawarcie w wiadomości poniższych informacji:

I. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i
daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;II. Informacji i dacie zakupu lub dołączenie skanu, ksera lub oryginału dowodu zakupu;
III. Żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową lub oświadczenia o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
IV. Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
V. Zdjęcia uszkodzenia, jeżeli reklamacja jest składana drogą elektroniczną.

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem!

Jak przebiega proces reklamacyjny?

Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni kalendarzowych od momentu jej złożenia.

Pozytywnie rozpatrzona reklamacja oznacza, że reklamowany produkt zostanie naprawiony lub wymieniony. Jeśli nie możemy naprawić bądź wymienić produktu, możemy zaoferować zwrot pieniędzy lub obniżenie jego ceny.

Reklamacja odrzucona oznacza, że nie zaistniały przesłanki do spełnienia roszczenia wobec wady produktu. Jeśli nie zgadzasz się z tą decyzją, możesz odwołać się od niej – jest to zasadne, gdy posiada się opinię rzeczoznawcy, która jest korzystna dla reklamującego. Możesz także zwrócić się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, a także skierować sprawę do sądu.

ZWROTY

Klient będący Konsumentem, dokonujący zakupu na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

– pisemnie na adres: Bemit Sp. z o.o. ul. Nowozachęty 10 41-407 Imielin;

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bemit.pl;

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta lub do pobrania tutaj: FORMULARZ ZWROTU

Zgodnie z zapisami regulaminu sklepu kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, który dotarł do nas w naruszonym stanie i nosi wyraźne ślady użytkowania będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Zwrot pieniędzy nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od odebrania przez nas
zwracanego towaru. W praktyce większość zwrotów realizujemy w ciągu 3 dni roboczych.

0